Dina rättigheter som konsument när du köper en vara av en näringsidkare står i konsumentköplagen. Där står bland annat vad du kan kräva av säljaren om det är fel på vara. Om en vara går sönder kan det bli aktuellt med ersättning:

  • Enligt garantin – utfärdas av säljaren och gäller normalt 1-2 år. Garantin gäller för fabrikationsfel, inte skador som orsakats av en olyckshändelse eller för att du hanterat varan fel.
  • Enligt Konsumentköplagen – om felet funnits från början och du reklamerar varan inom tre år.

Viktigt att tänka på

Under de 3 första åren ger Konsumentköplagen ett bra skydd om varan går sönder på grund av fel som fanns redan från början. Du måste reklamera varan inom två månader från det att du märkte felet, då räknas det alltid som du har reklamerat i tid. När du har reklamerat varan ska den repareras utan kostnad för dig.

Under de första sex månaderna är det säljarens sak att visa att det inte är ett ursprungligt fel. Efter det måste du bevisa att felet fanns från början. Konsumentköplagens regler kan inte avtalas bort. Om varan har ett fel, kan du välja mellan avhjälpning, omleverans, ett lämpligt avdrag av köpesumman eller att häva köpet

Konsumentköplagen är i huvudsak tvingande. Det betyder att en säljare inte får ge dig sämre villkor än de som står i lagen. Däremot får säljaren erbjuda dig bättre villkor.

Slitage, felaktigt användande m.m.

Du skall vara uppmärksam på att garantin och reklamationssrätten inte gäller om produkten slutar att fungera på grund av bristande funktion genom plötslig och oförutsedd yttre händelse.  Reklamationsrätten gäller inte vid fel som beror på slitage, felaktigt användande    (t.ex. om bruksanvisningen inte följts) eller yttre påverkan (t ex åsknedslag).

Är din produkt äldre än 3 år

Om produkten är äldre än 3 år, täcks den inte längre av reklamationsrätten och du står själv för kostnaden vid eventuella reparationer om du inte har en försäkring som ger förlängt skydd.

Mer info om reklamationsrätten
Mer info om Konsumentköplagen