Tabellen ger en snabb översikt över den nytta du har av Försäkringen. För komplett information, se villkoret. Naturligtvis förekommer det vissa skillnader mellan olika hemförsäkringar.

Det här ingår i försäkringen 

Försäkringen

Hemförsäkring

Konsumentköplagen

Otur

Försäkringen täcker skador som beror på otur och plötsliga och oförutsedda inifrån och utifrån kommande händelser.

checkmark-yes.png yellow-check.png checkmark-no.png

Inbrott

Försäkringen täcker stöld genom inbrott i ditt hem, fritidshus eller kontor.

checkmark-yes.png yellow-check.png checkmark-no.png

Blixtnedslag och överspänning

Försäkringen täcker skada till följd av åska eller överspänning.

checkmark-yes.png checkmark-yes.png checkmark-no.png

Vätskeskada

Försäkringen ersätter din produkt om den oförutsett utsätts för en vätskeskada, exempelvis du spiller kaffe över din dator.

checkmark-yes.png checkmark-yes.png checkmark-no.png

Brand

Om produkt skadas via brand ersätts varan förutsatt att produkten finns kvar och går att identifiera.

checkmark-yes.png checkmark-yes.png checkmark-no.png

Funktionsfel

Skada som innebär bristande funktion och som uppstått genom ett plötsligt och oförutsett inre haveri och som inte kan ersättas enligt produktgaranti eller faller under säljarens felansvar enligt konsumentköplagen.

checkmark-yes.png checkmark-no.png checkmark-yes.png

 

Grön = Full ersättning, Gul = Viss ersättning, Röd = Ingen ersättning

Fördelar med Försäkringen

  • Ingen självrisk vid reparation eller vid ny produkt (undantaget mobiltelefoner där låg självrisk). Självrisk på en vanlig hemförsäkring ligger på 1 500 - 2 000 kr.
  • Inget åldersavdrag (värdeminskning) på grund av produktens ålder. I princip alla hemförsäkringar tillämpar åldersavdrag, d.v.s. en värdeminskning av produkten om den är mer än ett år gammal. Åldersavdraget gör att många kunder inte får ersättning upp till kostnaden av en likvärdig produkt från hemförsäkringen.
  • Vanliga hemförsäkringar täcker inte oturskador för hemelektronik om du inte tecknar ett allrisktillägAg. Då är det ofta högre självrisk och åldersavdrag tillämpas.
  • Försäkringen täcker funktionsfel som inte täcks av garanti/reklamation, hemförsäkringen täcker endast funktionsfel på vitvaror.